Etkinliklerimiz Branş derslerimiz

ETKİNLİKLERİMİZ

 

 

 • HAREKET EĞİTİMİ: Erken çocukluk dönemi (0-6 yaş), gelişim ve temel hareket becerilerinin kazanılmasında kritik dönem olarak kabul edilir. Temel hareket becerilerinin dengeli biçimde geliştirilmesinde hareket eğitimi önemli bir rol oynar. Çocuklarda yürüme, koşma, sıçrama gibi büyük ve küçük motor becerilerin en erken yıllardan itibaren desteklenmesi; eleştirel düşünme, problem çözme becerisinin gelişimi, kavram gelişimi gibi bilişsel becerileri, duygusal, toplumsal yaşam becerilerinin gelişimini de doğrudan etkilediği için önemlidir. Beden eğitimi etkinlikleri ile çocuğun bedensel farkındalığı artırılmakta, ‘’yaşam boyu spor’’ alışkanlığının alt yapısı hazırlanmaktadır.

 

 • GÜNE ZİNDE BAŞLAMAK ‘’JİMNASTİK’’: Jimnastik, vücudun fiziksel yapısını düzeltme ve geliştirme amacı ile gerçekleştirilen bir spordur. Çocuklarda jimnastiğe başlamadaki yaş aralığı çocuğun yetiştirilme tarzına, karakterine ve komut almasına göre farklılık gösterebilmektedir. Jimnastik egzersizleri, çocukların estetik bir görüntüye sahip olmalarını ve boylarına oranla kilo ve kaslarını dengelemelerini sağlar. Sinir ve kas koordinasyonunu sağlar. Duruş bozukluklarının giderilmesine ve denge sorunu yaşamamalarına yardımcı olur. Karakter anlamında ise sosyalleşme, sorumluluk bilinci ile büyüme, ruhsal açıdan daha sağlıklı bireyler olma gibi olumlu katkılar sağlayan bir etkinliktir.

 

 • GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ: Sanat, yaşantımız içinde olması gereken bir niteliktir. Bunun eğitimi de doğumla başlar… Okul öncesi dönemde (0-6 yaş) sanat eğitimi mutlaka aktif katılım ile sağlanmalıdır. Aktif öğrenme için en uygun ortam, sanat etkinlikleri ile oluşturulur. Sanat etkinliklerinde kişisel yetenekler belirginleşir. Bu sebeple sanat, çocuğu tanımak, kişisel yeteneklerini keşfetmek ve bunlar doğrultusunda çocukla ilgili işlevsel yönlendirmeler yapabilmek adına iyi bir gözlem alanı yaratır. Sanat eğitimi beynin sağ ve sol yarım küresini dengeli biçimde kullanmayı sağladığından dolayı çocukta görsel algılama, estetik beğeni, hayal gücünü kullanabilme, yaratıcı düşünceyi oluşturma ile konuşma, okuma ve yazma gibi becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

 

 

 

 

 • İŞİTSEL SANATLAR ATÖLYESİ ‘’ORFF-RİTM-MÜZİK’’: Ritim ve müzik, insanın kendini ifade etme araçlarıdır. Bu atölye; çocuğun sesleri ve sesleri oluşturan unsurları tanımasını, sesin müziğe dönüşümünü keşfetmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenmesini amaçlar. Tüm bunlar çocuğun içindeki yaratıcı gücün tetiklenmesi sonucu oluşur. Yaratıcı güç, çocukların kişilik gelişimine katkı sağlar ve sosyal iletişim becerilerini güçlendirir.

 

 • YABANCI DİL ATÖLYESİ ‘’İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM’’: İnsan hayatında ‘’sihirli zaman’’ olarak nitelendirilen okul öncesi dönemi (0-6 yaş), merak dürtüsü ve araştırma isteği ile yeni bilgi kazanımında çocuklar için büyük avantaj sağlamaktadır. Bu dönemde edinilen bilginin daha kalıcı olduğu, ikinci bir dilin ise farkında olma ve yabancı dil sevgisi oluşturmada gerekli ve önemli olduğu bilinmektedir. Bu sebeple okul öncesi dönem yabancı dil öğreniminde oldukça önemlidir. Kurumumuzda yabancı dil eğitimi, çocuklara oyunlar oynatarak, birlikte şarkılar söyleyerek, canlandırmalar ile kurgular yaparak, öğrenilen nesne hakkında çeşitli materyaller tasarlayarak görsel ve işitsel yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

 

 • DEĞERLER EĞİTİMİ: Değerler eğitimi, toplumsal yaşan içinde bireyin tutum ve davranışlarını olumlu yönde değiştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan süreçler bütünüdür. Öğrenmenin en etkili gerçekleştiği 0-6 yaş okul öncesi dönemde temel değerlerin kazanılması açısından önemli bir dönemdir. Sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, güven, özgüven, hoşgörü, alçakgönüllülük, empati, kanaatkarlık, çalışkanlık, sabır gibi temel değerler roll-play, tiyatro, drama, çeşitli kurgusal oyunlar aracılığıyla görsel ve işitsel uyaranlar kullanılarak çocuklarımıza öğretilmektedir.

 

 

 • FEN – DOĞA – BİLİM ATÖLYESİ: Fen ve Doğa atölyesi; çocuklara gözlem ve deneyimler yoluyla araştırma ve keşfetme imkanı sağlar. ‘’Dokun- Dene- Öğren’’ ilkesi ile yaşantılayarak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirir. Çocuklara doğa sevgisini aşılamak, kendi sebzelerini yetiştirmeleri için ekim-biçim alanı oluşturmak, fen materyalleri ile küçük canlıları inceleme gibi etkinliklerle çocukların doğa ile etkileşimleri sağlanır. Çeşitli deney etkinlikleri ile çocukların görsel öğrenme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

 

 

 

 

 

 

 • MATEMATİK ATÖLYESİ: ‘’Basitten –> karmaşığa, kolaydan –> zora’’ doğru sıralama ile çocukların sayıları tanıma, bağlantı kurma, tanıma, eşleştirme, gruplama, farklılıkları ayırt etme, basit matematiksel işlemleri gerçekleştirme, parça-bütün ilişkilerini kurma, olayları sıralama, grafiksel çalışmaları yönetme, takvim ve saat gibi zaman kavramı çalışmaları, çeşitli oyunlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Matematik atölyesi; yaşamımızdaki yeri ve önemi büyük olan matematiği, çocuklarımıza eğlenerek benimsetir ve öğretir.

 

 • AKILLI TAHTA ETKİNLİKLERİ ‘’TEKNOLOJİ ÇAĞINA AYAK UYDURUYORUM’’: İlköğretimden itibaren kullanılan akıllı tahta, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde artık okul öncesi eğitime de uyarlanmıştır. Akıllı tahta öğretmen ve grup etkileşimini destekler, öğretilecek unsurların güçlü ve kalıcı etki yaratmasına yardımcı olur. Çocukları yaratıcı düşünmeye teşvik eder. Çeşitli görsel materyallerle görsel duyulara, ses efektleri, grup aktiviteleri ile işitsel duyulara, dokunmatik özellikler ile etkili kinestetik duyulara hitap ederek öğrenme desteklenir.

 

 

 • ROBOTİK KODLAMA ATÖLYESİ: Teknolojinin hızlı gelişimi ile son zamanların en popüler eğitim trendi haline gelen robotik kodlama, çocuklara erken yaşta analitik düşünce, eleştirel düşünme gibi becerileri kazandırmada fayda sağlamaktadır. Robotik kodlama için tasarlanan özel setler, çocukların gelişimlerinin olumlu yönde etkilenmesine olanak sağlar. Çocukların özgüvenlerinin artması ve kendilerini daha etkili ifade edebilmeleri, takım çalışması ile iletişim yönünden gelişmeleri, problem çözme hususunda çözüm odaklı bireyler haline gelmeleri, grup çalışmaları ile sorumluluk bilincini kazanmaları, sorumluluklarını yerine getirmede ilerleme kaydetmeleri ise robotik kodlamanın çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkilerindendir.

 

 • MESLEKLER ATÖLYESİ ‘’ BÜYÜYÜNCE NE OLACAĞIM?’’: Meslekler atölyesi; günümüz çağındaki birçok mesleği özel olarak tasarlanmış kostümler ile tiyatro, drama, kurgusal oyunlar oynama yoluyla çocuklara tanıtmak, çocukların kendi yetenek ve ilgi alanlarına göre kendi mesleklerini seçmelerine fırsat sağlamak gibi imkanlar sağlamaktadır. Böylece çocuklar özel olarak tasarlanmış bir ortamda deneyimleyerek öğrenme imkanı bulurlar.

Bir yorum bırak